Gjennombruddet, som ble offentliggjort onsdag, kan gi ME-syke verden over svar på hva den gåtefulle sykdommen er og hvordan den kan behandles. Funnene blir lagt merke til over hele verden, skriver TV2.no.

— Vi ser helt klare effekter. Det er håp, sier professor og avdelingsoverlege ved kreftavdelingen ved Haukeland universitetssykehus, Olav Mella, til TV 2 Nyhetene.

Les rapporten her.

- Fysisk, ikke psykisk

I all hemmelighet har Mella og hans kollega, overlege Øystein Fluge, gjennomført et forsøk på 30 norske ME-pasienter. Resultatet er oppsiktsvekkende. To av tre opplevde bedring. Flere ble helt friske.

Mella og Fluge avskriver med det ME som en psykisk sykdom. De to mener derimot resultatene tyder på at ME er en fysisk sykdom.

— Vi mener at ME er en autoimmun sykdom. Kroppens immunforsvar står sentralt, sier de til TV 2 Nyhetene.

Snublet over løsningen

Som de første i verden har de to Haukeland-legene nemlig funnet ut at kreftmedisinen Rituximab har svært god effekt på ME-syke.

Professor Olav Mella og overlege Øystein Fluge ved kreftavdelingen på Haukeland sykehus fant ganske tilfeldig det som kan bli ett av de største gjennombruddene innen ME-forskning.

En pasient med lymfekreft hadde nemlig også fått diagnosen ME. For å bekjempe kreften ble pasienten blant annet gitt antistoffet Rituximab. Etter en tid med behandling ble pasienten plutselig mye bedre av ME-symptomene.

Gode resultater

Gjennom en såkalt «dobbel blind studie» har legene testet ut en medisin som blant annet brukes i kreftbehandling, Rituximab, på ME-syke pasienter. Totalt var det 30 pasienter med i studien.

Av dem som fikk medisinen Rituximab opplevde ti av 15 en betydelig effekt. Ni av disse ti hadde det forskerne karakteriserer som en kraftig bedring. Det tok mellom fire til sju måneder før effekten satte inn, men når den først begynte gikk det svært raskt.

Blant dem som fikk narremedisin var resultatene mye dårligere.

Tror de vet hva ME skyldes

Det har vært en rekke teorier om hva ME skyldes, uten at forskermiljøet har kommet til enighet. Kjernen i konflikten er hvorvidt ME skyldes psykiske eller fysiske årsaker. I Norge har den psykiske forklaringen i stor grad preget debatten og vært fremtredende i helsevesenets møte med ME-syke.

De siste årene har flere teorier om at ME er en fysisk sykdom fått større gjennomslagskraft. Nå ser det ut som de norske forskerne har tatt et stort steg i å bekrefte denne retningen.

Flere forskere har tidligere antydet at ME, som internasjonalt kalles Chronic Fatigue Syndrom (CFS), kan være en autoimmun sykdom. Etter forsøket med Rituximab i Bergen foreligger for første gang en studie som bygger oppunder denne teorien.