Cessna-flyet på vei fra Bergen til Sola var en hårsbredd fra å kollidere med SAS-flyet som var på vei fra Oslo til Haugesund lufthavn, Karmøy. Minste avstand anslås til 60 meter vertikalt og 50 meter sideveis, skriver Haugesunds Avis.

Hendelsen skjedde 20.juli. Om bord i SAS-flyet var det 89 personer, mens Cessna-flygeren var alene.

Havarikommisjonen for Sivil luftfart og jernbane har gransket hendelsen. Det var en av flygerne på SAS-flyet som meldte fra om at systemet for kollisjonsvarsling var utløst av et småfly, som passerte like under fra høyre mot venstre i luftrommet over Aksdal.

— Det er ingen tvil om at dette var en alvorlig situasjon. Rapporten viser at SAS-personalet fulgte alle prosedyrer, sier informasjonssjef Siv Meisingseth i SAS til Haugesunds Avis.

Havarikommisjonen mener flygelederen på Sola burde ha oppdaget at noe var galt.

— Jeg kan bekrefte at flygelederen feiloppfattet signal fra flygeren, sier Per Harald Pedersen i Avinor.