Wema System utvikler og produserer nivåsensorer til lastebilsektoren. Det nyeste produktet er en kombinert nivå— og kvalitetssensor til AdBlue, en løsning for å fjerne utslipp av nitrogenoksid (NOx) fra dieselmotorer ved hjelp av katalysatorteknologi.

– Det er en stor anerkjennelse å motta denne prisen etter at man i 20 år har arbeidet målrettet for å bli en toneangivende leverandør til lastebilindustrien og nå endelig har lyktes med det, sier gründer Jan Gismervik.

Selskapet omsatte i 2007 for over 200 millioner kroner.