Det viser i alle fall tallene som ble lagt frem av helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen i går. For første gang ble det opplyst hvor lenge pasientene må vente på behandling etter at en henvisning er sendt til sykehuset.

Ifølge oversikten venter lungekreftpasienter i bergensområdet 47 dager før de får kirurgisk behandling. I Stavanger er ventetiden bare ni dager. Landsgjennomsnittet er 41.

— Det høres veldig rart ut. Hva er det de gjør i Stavanger som fører til at de klarer det så fort?, spør Kathan Al-Azawy, som er klinikksjef ved Lungeavdelingen på Haukeland Universitetssykehus.

Heller ikke fagsjef Alf Henrik Andreassen i Helse Bergen kan tro at tallene forteller sannheten. Noe av forklaringen kan være at mange av lungekreftpasientene sendes fra Stavanger til Bergen for å opereres.

— Vi må gå gjennom tallene for å se hva som ligger til grunn for dette, sier han.

Sjekker kontinuerlig

Brystkreftpasienter i Bergen må også vente lenger enn Stavanger-folk. I Bergen er ventetiden 40 dager, mens den er 19 i Stavanger. Klinikksjef August Bakke ved Kirurgisk Klinikk mener forklaringen må være teknisk.

— Her gjør vi også en del brystoperasjoner begrunnet ut fra genetikk. Det gjelder personer som ikke har kreft, men som trolig vil få det. De er også med i statistikken, sier Bakke.

Den neste tiden vil landets sykehussjefer dykke ned i tallene for å tolke dem. For hver fjerde måned skal nemlig nye tall for ventetidsutviklingen offentliggjøres.

— Det er fantastisk at vi nå kan følge dette kvartalsvis, sier Helse Bergen-direktør Stener Kvinnsland.

Vente i to dager?

Mens ventetiden i dag er gjennomsnittlig 36 dager for alle typer lungekreftbehandling ved Haukeland, kan den snart bli betydelig kortere. Går alt etter planen skal pasienter med såkalt berettiget grunn til mistanke kunne komme til på Haukeland direkte etter at røntgenbilder er tatt.

I dag tar det ofte minst to uker fra fastlegen sender pasienten til røntgen og til pasienten henvises til Haukeland.

— Hvis røntgenbilder bekrefter en mistanke om kreft, skal pasienten kunne komme til oss i løpet av to til tre dager. Vi skal ha et mottaksapparat klar til dette hver formiddag, sier Kathan Al-Azawy ved Lungeavdelingen.

Offentliggjør overlevelse

Senere i sommer vil vi også få vite hvor mange pasienter som har overlevd kreftsykdommen etter fem år, og ved hvilke sykehus dette har skjedd.

— Disse tallene skal brukes til forbedring av sykehusene. Det er særdeles viktig å ha slike registre, sier helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Det er Helse Bergen-direktør Stener Kvinnsland helt enig i.

— Vi ønsker denne type informasjon velkommen. Vi vil vite hva vi presterer, sier han.