Selv om Stortinget med 73 mot 22 stemmer i går vedtok å flytte åtte statlige tilsyn ut av Oslo, er det de uvanlig skarpe og personrettede skuddvekslingene som vil bli husket blant dem som var til stede.

Arbeids— og administrasjonsminister Victor D. Norman fikk den ene skyllebøtten etter den andre, for det var sterke følelser som fikk utløp og preget mye av debatten da den ene Oslo-representanten etter den andre tok ordet.

Sammen med Frp

Fra Oslo-benken opplevde man at folk fra Arbeiderpartiet, SV, Høyre og Frp i fellesskap knyttet neven mot statsråden. Under voteringen var Heikki Holmås blant dem som systematisk stemte for Frp-forslagene.

Under hele debatten satt han pal på sin plass og lyttet oppmerksomt. Kroppsspråket røpet når han ble forarget. Hadde man ikke visst bedre, ville han blitt tatt for å være innbarket oslogutt.

— Hadde ikke bergenseren Holmås noen som helst skrupler med å kjempe mot utflytting - til for eksempel sin egen fødeby?

— Nei, for jeg er som bergensere flest utstyrt med mye vett og følelser! fleiper han når Bergens Tidende går ham på klingen. Men avstanden mellom smil og alvor er kort:

- Ren vendetta!

— Det går ikke an å opptre slik Victor D. Norman har gjort. Han har drevet ren vendetta mot Konkurransetilsynet. Han har i det hele tatt oppført seg diktatorisk overfor de ansatte i alle de berørte tilsynene. Glem ikke at han allerede som nyutnevnt statsråd lovet de ansatte full medvirkning i denne prosessen. Sannheten er at han har vist en grunnleggende mistillit til de 900 ansatte. Det er noe av det jeg har reagert sterkest på, sier Holmås som ble innvalgt på Stortinget for to år siden.

— Ser du overhodet ikke verdien av å flytte ut statsetater?

— Jo, jeg er ikke imot å flytte ut enkelte avdelinger, slik det bl.a. er gjort innenfor Arbeidsdirektoratet. Og jeg er helt enig i at for eksempel Bergen er utsatt for «brain-draining», men slik jeg ser det er det ren symbolpolitikk å flytte Konkurransetilsynet til Bergen, sier han.

— Men Norman er en slu rev, og det er dyktig håndverk han har prestert. Ved å legge Arbeidstilsynet til Trondheim, oppnådde han for eksempel å få med seg Trond Giske!

«Rank som en søyle»

Men det vanket også mange godord til statsråden. Saksordfører for flyttemeldingen, Ola T. Lånke (KrF), sa rett ut at «Victor Norman har stått rank som en søyle i denne saken.»

Oslo-representantene fra Ap, Marit Nybakk, Britt Hildeng og Bjørgulv Froyn, var oppbrakt over den behandlingen de berørte enkeltmenneskene er blitt utsatt for.

— Hva slags menneskesyn er vi vitne til når folk andre steder i landet feirer med champagne at de får arbeidsplasser som andre mister, spurte hun.

Hildeng beskyldte Victor D. Norman for å være arrogant og nedlatende, og hun hadde selv opplevd å bli både hånet og utsatt for Oslo-hets.

Ranveig Frøiland og Trond Giske understreket begge at takket være Arbeiderpartiet vil de statlige tilsynene fortsatt stå under politisk kontroll.

«SYMBOLPOLITIKK»: - Det er ren symbolpolitikk å flytte Konkurransetilsynet til Bergen, mener Heikki Holmås som flere ganger i Stortinget i går advarte mot utflytting.

«SYMBOLPOLITIKK»: – Det er ren symbolpolitikk å flytte Konkurransetilsynet til Bergen, mener Heikki Holmås som flere ganger i Stortinget i går advarte mot utflytting.
FOTO: Håvard Bjelland