Utvalget ble oppnevnt i statsråd fredag. Mæland er fra Bergen.

Med seg i utvalget får han lagdommer Inger Marie Dons Jensen fra Hamar og Ingrid Lycke Ellingsen fra Drammen.

Fritz Moen sonet 18 år i fengsel for drapet på Sigrid Heggheim i 1976 og drapet på Torunn Finstad, som ble begått i 1977.

Høyesterett besluttet i 2003 å gjenoppta Heggheim-saken – et drap Moen senere ble frikjent for.

Like før Fritz Moen døde fremsatte han en ny begjæring om gjenopptakelse av saken som gjaldt drapet på Torunn Finsta