Bergen havner over snittet i både engelsk, regning og lesing, i likhet med de fleste store byene. Oslo gjør det markant bedre enn både Bergen og landsgjennomsnittet i alle de tre fagene.

Elever i 5. klasse i Hordaland gjør det litt dårligere enn landssnittet når det gjelder engelsk, men ligger på landssnittet når det gjelder regning og lesing.

Dette viser årets resultater fra nasjonale prøver, som ble lagt frem av Utdanningsdirektoratet i dag.

Sterkt på regning

Elevene fra Sogn og Fjordane gjør det bedre enn landssnittet når det gjelder regning, men ligger lavere når det gjelder engelsk og lesing.

Akkurat som på ungdomstrinnet, gjør guttene på barnetrinnet det bedre enn jenter i regning. Når det gjelder lesing er det omvendt.

Når det gjelder engelsk, som er det tredje faget elevene er testet i, er det ingen forskjeller mellom kjønnene.

Små fylkesforskjeller

Det dominerende bildet er at det ikke er så store forskjeller mellom fylkene. Med noen få unntak presterer elevene i alle fylkene i nærheten av det nasjonale snittet på alle de nasjonale prøvene.

I 2014 presterer elevene i Oslo og Akershus bedre enn det nasjonale snittet i både engelsk, lesing og regning. I tillegg presterer elevene i Rogaland og Sogn og Fjordane over det nasjonale snittet i regning.

Klarer du 5. klasse-pensum? Test deg selv!

Stemningen snudd

Mønsteret på barnetrinnet er dermed det samme som på ungdomstrinnet, hvor resultatene ble lagt frem sist uke.

På ungdomstrinnet lå elevene i Hordaland litt under landssnittet.

Nasjonale prøver var utskjelt fra alle hold da de ble innført for ti år siden. Nå svarer rundt halvparten av lærerne BT har spurt at prøvene er nyttige.