Store mannskaper jobber på skift for å fjerne togvognene, fem dager etter avsporingen mellom Hallingskeid og Myrdal.

Arbeidet har tatt lang tid, på grunn av dårlig vær og skredfare.

Tidlig mandag morgen lyktes mannskapene i å fjerne to vogner som fortsatt sto på skinnene. Begge ble tauet til Voss. De skal senere taues videre til Oslo og saumfares av NSB.

To vogner sporet av onsdag. Fortsatt ligger en av dem for nær sporet til at tog kan passere.

— Vi håper å få flyttet vognen i løpet av mandagen, slik at trafikken forbi stedet kan gjenopptas, sier vakthavende informasjonssjef Kjell Bakken i Jernbaneverket til bt.no.

Han opplyser videre at skinnegangen er uskadd etter onsdagens hendelse.

Mesteparten av Bergensbanen har vært åpen helt siden ulykken, men passasjerene er blitt busset mellom Voss og Ål.

AVSPORING: Skinnegangen er uskadd etter onsdagens avsporing, og vil trolig kunne åpnes for trafikk igjen om kort tid.
Rune Nielsen