• Vi vil gjerne stille opp med den kompetansen vi har, dersom Oslo kommune er interessert, sier Monica Mæland.

– Vi er dessverre den eneste byen som har erfaring med en Giardia-epidemi. Vi har lært mye gjennom håndteringen av sykdomsutbruddet høsten 2004 og oppfølgingen. Vi vil gjerne stille opp med den kompetansen vi har fått, dersom Oslo kommune er interessert, sier Mæland til NTB.

Det tok lang tid fra folk begynte å bli syke i Bergen høsten 2004 til det ble konstatert giardia-smitte.

Gammelt vannverk

– Grunnen til at det tok tid å konstatere smitten, var at folk ventet med å gå til lege og fastlegene hadde ikke mistanke om Giardia-smitte i første omgang, forteller smittevernoverlege Øystein Søbstad.

– Da det ble mange sykdomstilfeller, fikk vi mistenke til at drikkevannet var årsaken. Ettersom mange av de syke hadde adresser i samme område, fikk vi tatt prøver og fant fram til smittekilden.

Smittekilden var Bergens eldste vannreservoar, det 150 år gamle Svartediket. Da smittekilden var konstatert, ble så mange abonnenter som mulig koblet over til andre vannkilder. De som fortsatt måtte ta vann fra Svartediket måtte koke drikkevannet helt fram til jul.

UV-bestråling

Ved juletider 2004 ble Svartedikvannet erklært friskt, og to måneder senere ble det installert et UV-anlegg der. Ultrafiolett stråling av vannet dreper bakterier og parasitter.

– Vi har gjort det vi kunne for å gjøre vannforsyningen trygg, sier byrådsleder Mæland.

Bergen kommune har tatt på seg ansvar for at vannforsyningen gjorde folk syke. Flere hundre krav har kommet inn til kommunen og kommunens forsikringsselskap.

– Til nå har vi betalt ut om lag 11 millioner kroner i erstatninger. Men en del krav er under behandling, og det er kanskje noen av de tyngste, sier byrådslederen.

Fortsatt syke

Til sammen 1.522 syke som er smittet av giardia-bakterien er registrert i byen, opplyser smittevernoverlege Søbstad. Han regner med at flere ganger så mange har hatt lettere symptomer.

Fortsatt er det mange som har ettervirkninger av sykdommen, og årlig konstateres det nye tilfeller av giardia-smitte i byen.

– Hos oss kom sykdommen først og smittekilden ble oppdaget senere. I Oslo er det omvendt. Men vi lærte mye av det som skjedde, og kan vi gi nyttige erfaringer til Oslo, så gjør vi det, sier Søbstad.

Han viser også til at en rekke forskningsprosjekter er satt i gang i etterkant av epidemien. Denne uken er en stor undersøkelse sendt ut til 4.000 bergensere. Dette er et samarbeid mellom Bergen kommune og Universitetet i Bergen der en blant annet vil finne ut mer om langtidsvirkningene av Giardia-smitte.

VIL HJELPE: Byrådsleder Monica Mæland vil hjelpe Oslo i Giardia-problemene.
Amundsen, Paul S.