— Etter flere år med panteordninger på vedovner er tiden nå inne for å ta andre grep, sier miljøbyråd Lisbeth Iversen (KrF) i Bergen kommune.

Derfor har byrådet foreslått at det settes av to millioner kroner neste år til panting av oljefyrte ovner, mens vrakpanten på vedovner fjernes.

— Fyringskilder basert på olje forurenser aller mest. Ikke minst slipper de ut mye NO2, som er farligere for helsen enn svevestøv. Målet er å fjerne flest mulig av disse fyringskildene i løpet av kort tid, sier Iversen.

Totalt finnes det over 12.000 oljefyrte ildsteder i Bergen kommune.

4000 kroner er panten på utskifting av gamle oljefyrte ovner. Vrakpanten på vedovner var 5000 kroner, men er altså strøket fra neste års budsjett.

Vil redusere vedfyring

— Men mange vil gjerne beholde panteordningen for vedovner. Hvorfor ta den vekk, da?

— Vi har jobbet fremtidsrettet og målrettet med dette. Det vi ønsker er å få redusert vedfyringen mest mulig. Også rentbrennende ovner slipper ut skadelige stoffer, derfor satser vi på å få redusert vedfyringen så mye som mulig, sier Lisbeth Iversen.

— Vi kan ikke se bort fra at det kan bli innført generelle restriksjoner på vedfyring i deler av byen. Det kan også bli diskutert å nedlegge forbud mot installering av vedovner i nye kommunale bygg, og i stedet satse på fjernvarme og andre forurensningsfrie varmekilder.

Sentrum uten utslipp

Målet må være et sentrumsområde mest mulig fritt for utslipp fra vedovner i det hele tatt, mener Lisbeth Iversen.

— Spørsmålet er om vedovner, uansett teknologi, er den rette varmekilden å bruke hvis vi tenker fremtidige løsninger for en miljøvennlig og mest mulig forurensningsfri by, sier hun.

— Vi så det sist helg, hvor stor innvirkning vedfyring har på forurensningssituasjonen. Selv på søndag, da trafikken var på sitt laveste, var forurensningen betydelig, fordi det var kaldt og folk fyrte kanskje mer enn vanlig. Det betyr at fyring har stor innvirkning på miljøet, sier Iversen.

Reduksjon på 30 prosent

I løpet av de årene panteordningen for vedovner har eksistert i Bergen, er nærmere 7000 gamle vedovner skiftet ut med nye, rentbrennende. Samtidig har det vært en kraftig reduksjon i utslipp av svevestøv. Reduksjonen er på omkring 30 prosent.

Det man nå håper på, er at folk skal fjerne seg fra vedfyring og gå over til andre og mer miljøvennlige fyringsalternativer.

— Ingen kan forlange at folk skal sitte og fryse, men det går an å tenke langsiktige og alternative løsninger, sier Iversen.

Seniorrådgiver Roar Gammelsæter i Klima og forurensningsdirektoratet (Klif) mener oljeovnene slipper ut veldig få partikler, og at det ikke vil bidra til å senke andelen svevestøv om man bytter dem ut.

— Samtidig vil det redusere utslippene av CO2, som er klimagasser, og NO2 som ellers hovedsaklig kommer fra biltrafikk, sier han.

I går skrev BT at vedfyring kan stå for så mye som 59 prosent av all luftforurensningen av svevestøv.

Seniorforsker Dag Tønnesen i Norsk institutt for luftforskning, mener det vil ha en effekt på NO2-nivået om oljefyrene byttes ut.

— Men eksakt hvor mye de forurenser, vil avhenge av alder, type brenner og kvaliteten på drivstoffet, sier han.