Siden 1991 til 2006 har klimagassutslippene fra Bergen kommune økt med 14,1 prosent, ifølge ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. Til sammenligning er økningen i Oslo kommune på 10,5 prosent, mens det i Stavanger har økt med 4,4 prosent.

I Trondheim og Bærum har utslippene minket med omlag 4 prosent, og i Kristiansand er reduksjonen i klimagassutslipp på hele 23,6 prosent.

Veitrafikkutslipp økt mest

Veitrafikken er utslippskilden som har økt mest. Totalt utgjorde veitrafikken omlag 28 prosent av de totale klimagassutslippene i 2006. På landsbasis er økningen i klimagassutslipp fra veitrafikken på 31 prosent fra 1991 til 2006. I Bergen kommune er økningen på 39 prosent.

Også her skiller Bergen seg ut. Kristiansand kommer nest verst ut, med en økning i veitrafikkutslipp på 27,3 prosent. Oslo har hatt en økning på 19,2 prosent, Bærum en økning på 17,2 prosent, mens det i Trondheim og Stavanger har vært en økning på mellom 8 og 10 prosent.

Tross økningen i veitrafikken, er utslippene av NOx redusert med nær 30 prosent fra 1991 til 2005 på landsbasis.

Er du overrasket over Bergens klimastatistikk? Si din mening!

Helge Sunde (arkiv)