Tillegget skal blant annet dekke ekstrakostnader storbyene har for å finansiere stadig økende utgifter til sosialstøtte og rusmisbrukere, sier kommunalminister Erna Solberg (H) til NTB.

Tirsdag møtte hun politiske ledere og administrasjon i Bergen og sju andre byer.

Kommunalministeren sier at storbytillegget vil bli vurdert dersom regjeringen ikke rekker å endre kriteriene for statlige overføringene innen kommuneproposisjonen legges fram for Stortinget i vår.

Fra samtlige åtte byer fikk kommunalminister Erna Solberg ros for å ta tatt initiativet til møtet, som fant sted i Oslo. For første gang har storbypolitikerne fått tro på at Norge kan komme til å få en storbypolitikk, fikk statsråden høre.

Og Solberg kvitterte med å vise stor lydhørhet for ønsker og signaler som kom fram. Over bordet lovet hun å imøtekomme ønsket om at representanter for de åtte storbyene Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Fredrikstad, Tromsø og Drammen skal danne en referansegruppe som skal gi innspill til storbymeldingen regjeringen nå arbeider med.

Signalene fra de politiske topplederne i de åtte byene var samstemte. Storbypolitikerne mener de ikke kan greie å ordne opp i sine voksende utgifter til rusomsorg og sosialstøtte uten større overføringer fra staten. Dagens ordning for de statlige overføringene har verken kriterier for sosiale problemer som skyldes rusmisbruk eller psykiatriske problemer.

(NTB)

Kommunalminister Erna Solberg møtte tirsdag den politiske og administrative ledelsen i landets 8 største byer for å få innspill til den nye regjeringens storbysatsing. Til venstre byrådsleder Anne-Grethe Strøm-Erichsen.
FOTO: SCANPIX