Fagmiljøer i Bergens-regionen er i finalerunden i konkurransen om å vinne status som nasjonale forskningssentre for miljøvennlig energi (FME).

De to søknadene gjelder sentre for vindkraft til havs og lagring av klimagassen CO2.

Christian Michelsen Research (CMR) er prosjektansvarlig for begge søknadene, men har flere samarbeidspartnere både i og utenfor Bergen i ryggen.

12 søknader ligger igjen i finalebunken, og rundt en tredel av disse vil passere nåløyet. CMR-direktør Arvid Nøttvedt er forsiktig optimist før statsråd Terje Riis-Johansen kunngjør vinnerne 4. februar.

Tøff trøndermotstand

— Jeg er realistisk nok til å se at det kan bli tøft å vinne, vi kniver med sterke fagmiljøer, ikke minst i Trondheim, sier administrerende direktør Nøttvedt.

Han trekker frem teknologityngdepunktet SINTEF/NTNU i trønderhovedstaden. Også dette miljøet har søkt om å bli nasjonalt senter for forskning på offshore vindkraft. Syv av de 12 søknadene kommer fra Trondheims-miljøet.

Hver av vinnerne kan innkassere opptil 40 millioner kroner årlig, eller opptil 320 millioner over en åtteårsperiode. Det åpner for ansettelse av mange nye forskere og stipendiater.

  • Gevinsten kan bli enda større fordi status som nasjonale sentre tradisjonelt åpner pengekranen også hos andre kilder, for eksempel i EU, sier Nøttvedt.

Godt rustet

Han mener Bergen og Vestlandet stiller sterkt når det gjelder muligheter og kompetanse innen såvel vindkraft som lagring av CO2.

  • Mange av bedriftene som driver utvikling av offshore vindenergi er lokalisert i Bergen. Når det gjelder karbonfangst og lagring, er det jo nok å nevne Mongstad-prosjektet, sier Nøttvedt.

Han sier bergensmiljøene likevel kunne og burde vært enda bedre posisjonert i konkurransen om statlige millioner til forskning og utvikling.

  • Det fragmenterte forsknings- og utviklingsmiljøet i Bergen har lenge vært et stort hinder. Å få disse to søknadene på plass har heller ikke skjedd uten sverdslag og godt diplomatisk håndverk, sier Nøttvedt.

Resultatet er han imidlertid godt fornøyd med.

— Vi har samlet gode samarbeidspartnere bak søknader som vi mener er sterke og konkurransedyktige, sier han.

Vil ikke spå

Hvis Bergen og CMR vinner frem, vil på langt nær all aktiviteten havne i byen. Søknaden om senter for CO2-lagring er sendt i samarbeid med bl.a. partnere ved Universitetet i Oslo og Universitetet på Svalbard.

Vindkraftsenteret har et tyvetall industrielle partnere, i tillegg til forskningsmiljøer i Stavanger, Kristiansand og Aalborg.

Arvid Nøttvedt vil ikke spå om hvilken av de to bergensbaserte søknadene som har størst sjanse til å vinne.

  • Vi skal være fornøyde om vi får ett av disse nasjonale forskningssentrene til Bergen. Jeg blir veldig skuffet hvis vi ikke får noen, sier han.
Statoil/Hydro