I en ny rapport fra forskningsprogrammet ProSus ved Universitetet i Oslo får Bergen kommune skryt for å være blant de norske kommunene som har drevet lengst med lokal klimapolitikk.

At Bergen er kommunen som valgte det strengeste klimamålet er også påpekt. I 1996 vedtok nemlig bystyret at utslipp av klimagassen CO2 skulle reduseres med 20 prosent fra 1991 til 2005.

I forbindelse med klimaplanen i 2000 ble målsetningen beholdt, samtidig som totale utslipp av klimagasser skulle reduseres med 30 prosent.

«Det har vært et stort politisk engasjement i Bergen rundt klimaspørsmålet, men interessen har dalt de senere årene og fokuset har dreid seg mer i retning av lokal luftforurensning», heter i rapporten, som videre påpeker at «det har også blitt tydelig at man ikke vil nå målet man satte [...]».

Bergen er med på en liste over ni fylkeskommuner og kommuner som ser ut til å ha tatt klimaplanarbeidet mest alvorlig. Med på listen er også Sogn og Fjordane.

Fylkeskommunen får skryt for å ha lagt inn alternative energikilder i sitt arbeid, men får kritikk for ikke alltid å ha fulgt planene sine.