NAF har sjekket klimamålene og hvilke tiltak bykommunene har innført i forhold til egen bilpark. Takket være byrådets lovnad om at alle nye biler som kjøpes inn skal gå på biodrivstoff eller annet miljøvennlig drivstoff, kommer Bergen best ut.

Finansbyråd Henning Warloe har sagt at kommunen bare vil fylle bensin på stasjoner som også tilbyr biodrivstoff. I dag er det bare en leverandør av biodrivstoff i Bergen. Over tid ønsker Warloe også å bytte ut kommunens bilpark med klimavennlige biler. Målet er å redusere CO2-utslippene fra bilparken med 50 prosent innen 2015.

Trondheim har et tilsvarende mål på 40 prosent, mens de andre byene ikke har satt noen konkret målsetting. Bergen får også skryt for å innføre et eget CO2-regnskap, for å innføre øko-kjøringskurs og for å love å kjøpe klimakvoter.

I dag vil Warloe motta et diplom fra bilistorganisasjonen for sin klimainnsats. Leder i Hordaland Natur og Ungdom, Pernille Hansen, vil ikke stå og klappe.

– Det er vel og bra at kommunen satser på biodrivstoff for egen bilpark, og det er bra at de har ambisiøse mål. Men det skal litt mer til før vi deler ut diplom, sier Hansen.

Hun peker på at alle prognoser viser at biltrafikken i Bergen vil vokse med minst 50 prosent frem til 2025.

– Da hjelper det ikke at noen av bilene er mer miljøvennlige, CO2-utslippene stiger likevel. Derfor må byrådet satse på kollektivtrafikken, redusere transportbehovet og legge restriksjoner på bilbruk. Slike kriterier vil tydeligvis ikke NAF se på, sier Hansen.