KRISTINE HOLMELIDJAN STEDJE HiB har en økning i primærsøkere på 7,2 prosent. Søkningen til UiB er 6,4 prosent høyere enn i fjor. Og det er førskoleutdanningen og tannlegestudiet som viser den største søkerveksten.HiB kan i motsetning til resten av landet også vise til en økning i søkermassen til ingeniørutdanningen.— Vi har en økning til de aller fleste fagene, sier studiesjef Etelka Tamminen Dahl ved UiB. Tannlege og psykologi grunnfag er særlig populære studieretninger i Bergen. Studiesjef Dahl har sin bestemte oppfatning om årsaken til den gledelige oppturen for byens universitet:- Det er viktig at studentene trives fra første dag, og det har vi lagt ned mye arbeid i. En annen grunn til søkerveksten til UiB er arbeidet vi har lagt ned i markedsføringen av byen Bergen som studiested, sier studiesjefen ved UiB. Høgskolen i Sogn og Fjordane (HSF) har en liten nedgang i søkertallet. Det er sykpleierutdanningen i Førde og idrettsfag i Sogndal som er mest populær, mens det mangler 53 primærsøkere til å fylle de 160 studieplassene ved allmennlærer- og førskolelærerutdanningen i Sogndal. I en pressemelding gir HSF utrykk for at ytterligere nedgang i søkningen til naturfagene er alvorlig for høgskolen i Sogndal. Søkningen til it-relaterte studier i Sogndal er som ved mange av de andre høgskolene rammet av nedturen for en rekke norske it-selskaper.HSF er skuffet over at økningen på landsbasis til allmenlærerutdanningen ikke har slått ut for Sogndal.