Nye tall som Statistisk sentralbyrå (SSB) offentliggjorde i går, viser at utslippene av klimagasser økte med 16 prosent i Bergen fra 1991 til 2004. Landsgjennomsnittet i kommune-Norge var 12 prosent.

Bergen er dermed en av klimaverstingene blant norske byer.

— Det er særlig utslipp fra veitrafikk som gjør at utslippene har gått opp i Bergen. Disse utslippene står for mer enn halvparten av alle klimagassutslippene i Bergen i 2004. Andre kilder er fyring i boliger og næringsbygg, og utslipp fra avfallsdeponier, opplyser rådgiver Gisle Haakonsen i SSB.

Vil endre bilavgiftene

Bare Kristiansand av byene har større utslippsøkning enn Bergen. I Sørlandets hovedstad er veksten på hele 24 prosent.

— Bilistene må ta sin andel av Norges miljøforpliktelser i Kyoto-avtalen. Enten må bilbruken reduseres med tjue prosent, eller må vi få mer miljøvennlige biler på veiene. Det første er ikke realistisk, fastslår Christina Sundli-Härdig, leder for Innflytelse i NAF Region Vest.

NAF mener løsningen heller ligger i en miljøvennlig fornying av bilparken, som vil redusere CO2-utslippene.

— Vi jobber også for en rask omlegging av engangsavgiften på bil. Avgiftskomponenter som motoreffekt og sylindervolum må erstattes helt eller delvis av CO2-utslipp i gram per km, sier Sundli-Härdig.

3,5 tonn per bergenser

Hver innbygger i Bergen tilførte atmosfæren rundt 3,5 tonn såkalte CO2-ekvivalenter i 2004. Det er mer enn et tonn mer enn innbyggerne i andre storbyer som Oslo og Stavanger. Trondheim ligger på omtrent samme nivå som Bergen når det gjelder utslipp av klimagassene CO2, metan og lystgass.

At veitrafikken er en så viktig utslippskilde, forklarer SSB med at folk har flere og større biler enn før. Dette mer enn oppveier overgangen til biler med lavere drivstoff-forbruk.

Naturvernforbundet Hordaland etterlyser nå handling fra Bergens-politikerne slik at kommunen blir kvitt verstingstemplet.

— Bergen kommune er i dag uten planer for å få flere til å reise kollektivt og for å begrense den private biltrafikken. Vi ser at Bergen kommune gjør det stikk motsatte ved å bygge nye veier, som planene om å bygge biltunnel mellom Arna og Bergen, sier daglig leder John Martin Jacobsen til BT.

«Skuebrød»

Organisasjonen krever at bybanenettet blir utvidet fra strekningen mellom Bergen sentrum-Nesttun, og at byen får et bedre og billigere busstilbud.

— Vi etterlyser også en plan for utfasing av oljefyrer i kommunale bygg som bystyret har vedtatt skulle kommer i løpet av fjoråret, sier Jacobsen.

SV-politiker Tom Skauge mener SSB-tallene dokumenterer at Bergen kommunes klimapolitikk fortjener betegnelsen «politisk skuebrød».

— Det er bare festtaler. Konkrete virkemidler som kan redusere biltrafikken er fraværende. Tvert imot planlegges det biltunnel til Arna, det bygges nye parkeringsplasser i sentrum og det jobbes med planer for en meningsløs firefelts motorvei gjennom Nøstet. Bybanen er det hederlige unntaket fra hovedregelen, sier Skauge, som nå sitter i SVs sentrale miljøpolitiske utvalg.

Ergrer seg grønn

Han kaller den reviderte klimahandlingsplanen som bystyret vedtok i fjor som «veldig slapp» sammenliknet med det opprinnelige målet om 30 prosents reduksjon i perioden 1991-2005.

Nå er målet at Bergen skal kutte klimagassutslippene med tre prosent innen 2008-2012, sammenliknet med 1990-nivå. De nye tallene viser at også den målsettingen sprekker så det suser, sier Skauge.

Talsperson for Grønn Ungdom, Sondre Båtstrand, kaller utslippsøkningen for «tragisk».

— Arnatunnelen for bil må skrinlegges. Bussreiser må bli billigere og bensinbiler må vike for elbiler. Bensinprisen må opp og bussene kan bruke metangass som drivstoff, mener Båtstrand.