KRISTER HOAAS

Med ukens tre branner i bergensdistriktet friskt i minnet, er det kanskje vanskelig å tro, men tallenes tale er klar. Antall utrykninger til boligbranner i Norge er redusert med over 500 i året de siste ti årene. Mens brannvesen i 1995 rykket ut til hele 1802 boligbranner, har de når det gjenstår to uker av 2004, bare rykket ut til 1257 boligbranner.

Kraftig reduksjon

Det siste året har reduksjonen i brann i enebolig vært formidabel. Mens det i fjor var 1103 utrykninger til brann i enebolig, er det foreløpige tallet for inneværende år 774. — Det er resultat av et målrettet forebyggende arbeid, sier brannsjef i Bergen, Helge Eidsnes, til TVHordaland.

Og aller best ser det ut til å være i Bergen. Statistikkene som brannsjefen kan presentere oppløftende. Antall branner i Bergen har sunket kraftig. Fra 154 i 1997, til 90 i fjor. I år vil det trolig havne omtrent på samme antall.

Bergen godt under snittet

I perioden 2001-2003 var det 0,38 bygningsbranner pr. 1000 innbyggere i Bergen. Det er merkbart lavere enn landsgjennomsnittet og sammenlignet med andre store byer. Samme tendens ser vi på statistikkene over antall omkomne i brann. Forklaringen er ifølge brannsjef Eidsnes enkel:

— Vi startet det målrettede brannforebyggende arbeidet tidligere enn i de andre byene. Vi doblet ressursene i 1997 og har sett en positiv utvikling siden den gang, sier Eidsnes til TVHordaland.

Advarer

Den fine statistikken til tross. Brannsjefen advarer mot årets siste uker. Uoppmerksomhet kan koste dyrt i julestrien.

— Ikke gå fra kjøkkenet uten å slå av kokeplatene. Slukk alltid alle levende lys før du forlater rommet. Vær oppmerksom på varmgang i det elektriske anlegget og pass deg for sprengfyring i peisen.

Og brannsjefen har grunn til å advare. Vanligvis er det omtrent dobbelt så mange branner i desember som i de andre månedene. Akkurat i juleuken vi snart entrer, er det tre ganger så mange branner som i andre uker.

Fakta/brann Antall bygningsbranner pr. 1000 innbyggere 2001-2003: Bergen 0,38 Oslo 0,59 Trondheim 0,61 Stavanger 0,62 Landsgjennomsnitt 0,66 Kilde: Kostra

<b>BOLIGBRANN:</b> Natt til onsdag ble denne boligen i Breisteinvegen totalskadd i brann. En ny undersøkelse slår fast at Bergen er best på brannforebygging.
RUNE NIELSEN