Gunnar Berge fikk i statsråd i dag forlenget sitt åremål som direktør for Oljedirektoratet med seks år. Men allerede neste år starter omorganiseringen av OD, etter at regjeringen besluttet å opprette et såkalt Petroleumstilsyn.

Berge har de siste årene arbeidet hardt for å minske skillet mellom de to områdene direktoratet har ansvar for, nemlig sikkerhet og forvaltning av ressursene på norsk sokkel. Nå skal direktoratet deles, og det nye Petroleumstilsynet skal ha ansvar for sikkerheten.

Det er uvisst hvilken del den gamle Arbeiderparti-politikeren Berge skal lede i framtiden. Regjeringen konsulterte ikke Berge da det ble besluttet å dele OD.