Begge fikk nei på en rådyr vielsestur. Nå har de sendt fly— og hotellregningen i titusenkronersklassen til staten.

Barn utenfor ekteskap

Saken er sladdet i dokumentene som er offentlig tilgjengelig om denne vielsesreisen til Roma. Men det italienske myndigheter blant annet krevde, og som paret ikke kunne fremvise, var dokumentasjon på eventuelle barn med "andre kvinner".

Det hjalp ikke at den norske ambassaden i Roma dokumenterte at både bruden og brudgommen var norske statsborgere – bosatt i en middelstor by i sør-Norge.

Forståelse fra statsråden

Familieminister Laila Dåvøy har nylig sett på saken, og skriver blant annet at departementet har forståelse for den fortvilelse paret følte da de ikke fikk giftet dere som planlagt i Roma.

Ifølge brevvekslingen i saken var det forelskede paret helt sikre på å få nyte hvetebrødsdager i deilige Roma. De hadde sjekket grundig dokumentene, fikset nødvendige skjema og papirer fra det lokale sorenskriverkontoret, forsikret at kontoret hadde prøvet ekteskapsvilkårene og fylt ut ekteskapsattesten. Alt etter gjeldende regler. Men det ene avgjørende dokumentet var det ingen som opplyste om.

Ikke erstatningsansvar

I brevet fra familieministeren heter det videre: "Brudefolk som ønsker å gifte seg utenlands må selv skaffe til veie hvilke dokumentasjon vedkommende land krever i forbindelse med ekteskapsinngåelse. At dere ikke har fått nok opplysninger om hvilken dokumentasjon som kreves av italienske myndigheter, kan ikke belastes staten", skriver Dåvøy.

Og slik lyder departementets dom: "Det foreligger ikke noe erstatningsansvar for staten. Og dere har ikke krav på å få dekket utgiftene i forbindelse med reisen til Roma".

Det hører med til historien at paret ble gift til slutt. Det skjedde en kald vinterdag. I Norge. På et sorenskriverkontor.

fakta/vielse

  • Det er et lands lov som bestemmer om en person kan inngå ekteskap.
  • Norsk rett bygger som utgangspunkt på personalitetsprinsippet, også kalt domisilprinsippet. Dette innebærer at etter internasjonal/norsk privatrett er det loven i det landet brudefolkene er bosatt som er avgjørende for ekteskapsvilkårene (vilkårene for at man får gifte seg i et land)
  • Mange andre land legger statsborgerprinsippet til grunn. For norske statsborgere som ønsker å gifte seg i et land som vurderer vilkårene etter statsborgerlandets lov, utsteder norske myndigheter en ekteskapsattest.
TEGNING: GRO VIK