TRON STRAND

Regjeringens skattereform nærmer seg sluttbehandling i Stortingets finanskomité. Foreløpig går arbeidet trått. Og Arbeiderpartiet er ikke i nærheten av å ville inngå et bredt forlik basert på regjeringens forslag og prinsipper.

Ap sier et klokkeklart nei til fjerning av toppskatten. Det oppfattes som usosialt å redusere beskatningen for personene som har høyest inntekter. Regjeringen går inn for dette, ikke minst for å redusere forskjellene på skatt av kapital— og lønnsinntekter.

Vil bare flytte penger

Regjeringen har foreslått å senke skatte- og avgiftsnivået med 12 milliarder kroner. Det sier Ap blankt nei til. De står fast på at endringene ikke skal gi noe utslag på den samlede skattebelastningen. Ap er imidlertid åpne for å flytte penger. Partiet ønsker en utbytteskatt, og stiller seg positive til aksjonærmodellen regjeringen har gått inn for. Det vil bidra til 3 milliarder flere skattekroner i statskassen. Disse pengene vil Ap bruke på å øke minstefradraget, i tillegg til at de vil beholde særfradrag, og særlig fradrag som går under fellesbetegnelsen utgifter til inntekts ervervelse. Det gjelder eksempelvis fagforeningskontingenten og pendlerfradraget.

Mer utredning

Det helt uspiselige i regjeringens skatteopplegg er, etter det Bergens Tidende erfarer, forslagene når det gjelder formuesskatt og eiendomsskatt. Regjeringen foreslår å fjerne eiendomsskatten og å halvere formuesskatten i 2006 og 2007 for deretter å fjerne den helt over noen år. Det sier Ap nei til. I stedet ønsker de å se disse to skattene i sammenheng. Ap utelukker ikke at de kan gå med på en viss reduksjon av formuesskatten, hvis eiendomsskatten kan finansiere det. Kilder i Ap understreker at partiet er mer på linje med Skaugeutvalget som tok til orde for eiendomsskatt. Aps politikere på Stortinget vurderer det som uheldig at det er mer lønnsomt å investere i eiendom enn i næringsvirksomhet som skaper arbeidsplasser. De mener regjeringens forslag om å fjerne eiendomsskatten forsterker dette.

På denne bakgrunn ønsker partiet å sende denne delen av skattereformen tilbake til Finansdepartementet og Per-Kristian Foss for ytterligere utredning. Og som en Ap-kilde sier: «Vi har jo ikke dårlig tid, etter planen skal ikke endringene gjøres før i budsjettet for 2006.»

Etter planen skal finanskomiteen ha sin innstilling om skattereformen klar den 4. juni, men på Stortinget utelukkes det ikke at dette vil bli forsinket.