Bakgrunnen er at Ragnar Larsen på et redaksjonsmøte i avisa innrømmet at han ved flere anledninger og over en lengre periode har presset en journalist til å utgi stoff skrevet av redaktøren som sitt eget.

— Artiklene og fotoene som har stått på trykk i Haugesunds Avis, omhandlet foreninger og losjer ansvarlig redaktør selv er medlem av.

Redaksjonsklubben kan ikke leve med en ansvarlig redaktør uten forståelse for sentrale etiske og pressefaglige verdier, og ber derfor ansvarlig redaktør trekke seg fra sin stilling, opplyser redaksjonsklubben i en pressemelding.

På et ekstraordinært klubbmøte i avisen tirsdag vedtok redaksjonsklubben følgende uttalelse: «Redaksjonsklubben i Haugesunds Avis har ikke lenger tillit til ansvarlig redaktør Ragnar Larsen. Han har misbrukt sin stilling, og svekket avisens troverdighet, krenket en journalist grovt, og gjennom dette gjort det umulig for redaksjonen å ha tillit til hans lederskap.»

(NTB)