Storberget vil i løpet av kort tid be Stortinget om å utvide straffelovens paragraf 224 om menneskehandel, skriver Dagsavisen.

– Regjeringen ønsker at det går klart fram i loven at det å utnytte eller forlede andre til tigging blir å anse som menneskehandel, sier Storberget.

Oslo-politiet klaget fredag over manglende lovhjemler for å gripe tak i problemet med utenlandske tiggerbander i hovedstaden, etter at løsgjengerloven ble opphevet fra 1. januar 2006. Justisministeren mener disse hjemlene fortsatt finnes.

– Løsgjengerloven er opphevet, men selve tiggerforbudet er forlenget fram til 1. juli slik at politiet kan finne lokale vedtekter, sier Storberget.