— Jeg er helt sikker på at den britiske regjeringen vil merke seg at vi har vært samlet i Belfast i dag for å samordne og videreføre motstanden mot gjenåpning av THORP-anlegget i Sellafield, sier miljøvernminister Helen Bjørnøy (SV) til NTB etter at hun mandag møtte miljøvernministerne fra Irland, Island og Østerrike.

Atombrensel

Møtet kom i stand etter et felles initiativ fra Bjørnøy og hennes irske kollega Dick Roche. Hovedmålet med møtet var å samordne arbeidet mot gjenåpning av anlegget som i 2005 ble stengt etter interne lekkasjer av høyradioaktivt avfall. Anlegget gjenvinner plutonium fra atombrensel, og fører til opphoping av store mengder flytende høyradioaktivt avfall.

Inspeksjon

Ifølge Bjørnøy var det på ministermøtet full enighet om tre punkter: En klar oppfordring til britene om ikke å åpne anlegget på nytt. Dersom den britiske regjering ikke skulle følge oppfordringen, krever miljøvernministerne at anlegget må gjennomgås av uavhengige internasjonale eksperter.

— Dette krever vi som et minimum av beredskapstiltak. Vi har også blitt enige om å si klart fra om at det ikke ligger noen løsning på verdens klimautfordringer i kjernekraftverk, sier Bjørnøy til NTB.

Ikke løsning

Ministerne merker seg at CO2-fri kjernekraft seiler opp som et mulig energisvar på klimautslippene, men avviser bastant denne problemstillingen.

— Vi vet alle at kjernekraften drar med seg avfallsproblemer som det i dag ikke finnes teknologiske løsninger på. Disse utfordringene må løses på en helt annen måte ved å bruke fornybare og miljøvennlige energikilder, sier Helen Bjørnøy.

OMSTRIDT: Motstanden mot det britiske kjernekraftverket Sellafield tar til.