Mandag åpnet hun Det europeiske året for like muligheter for alle. Kronprinsessen la vekt på at alle mennesker fortjener respekt og anerkjennelse, og at man må være særlig årvåkne overfor dem som faller utenfor. Hun mintes i sin tale at hun en gang møtte en narkoman kvinne, som sa til henne: Alt jeg ønsker er å bli behandlet som et vanlig menneske.

– Det gjorde et sterkt inntrykk, sa kronprinsessen under åpningen på Nobels Fredssenter i Oslo.

Usynlig diskriminering

Kronprinsessen la vekt på at diskriminering forekommer, selv om den ikke alltid er synlig. Særlig viktig er det å bli sett og hørt, og få anledning til å delta i arbeidslivet, understreket hun.

– Diskriminering og forskjellsbehandling kan ha utydelig uttrykk, men den som utsettes for det merker det likevel godt – særlig hvis det skjer gang på gang, sa kronprinsesse Mette-Marit

– Håpet er at vi kan jobbe med oss selv, og at det vil bringe oss nærmere målet om et raust og inkluderende samfunn.

Ønsker nulltoleranse

Det er likestillings— og diskrimineringsombudet som står som arrangør av markeringen av året her i landet. Det vil bli et tjuetall ulike tiltak og informasjonskampanjer i løpet av året. De vil være rettet mot skoler, arbeidslivet, idrett og kultur.

– Dette er en unik mulighet til å gjøre noe med diskriminering, sier barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem (Ap) til NTB.

– Skal jeg ha ett ønsker for dette året, må det være at vi får en nulltoleranse mot diskriminering. Gjennom debatt og ulike tiltak er jeg sikker på at vi får flyttet på noen steiner. Det er ikke slik at ting er gitt en gang for alle, og jeg har tro på at vi kan gjøre noe for å få slutt på urimelig forskjellsbehandling, sier statsråden.

Kronprinsesse Mette-Marit mener vi alle bør se på egne holdninger hvis vi skal klare å bekjempe fordommer og fremme toleranse og respekt for hverandre.
Larsen, Håkon Mosvold
Kronprinsesse Mette-Marit åpnet mandag «Det europeiske året for like muligheter for alle» på Nobels Fredssenter i Oslo. Her sammen med leder for fredssenteret, Bente Erichsen.
Larsen, Håkon Mosvold