Retten har nå tatt pause for å vurdere forsvarernes krav.

Tolv minutter forsinket ble retten satt i ”festning Forus”. Umiddelbart kom det krav fra flere forsvarere om at saken må utsettes, inntil det er avklart om politiets overvåkingsmateriale skal utleveres.

Begjæringen ble fremsatt av advokat Astri Aas-Hansen, som forsvarer kickbokseren Erling Havnå. Hun fikk raskt støtte fra andre forsvarere:

— Påtalemyndigheten har skapt en situasjon der det ser ut som man ikke respekterer Høyesteretts kjennelse. Det er flere dokumenter vi ikke har fått, og det er ennå ikke rettskraftig avgjort at vi ikke skal få dem, sa advokat Trygve Staff, som forsvarer Ridvan Halimi.

— Det ser ut som det er forsvarerkorpset som lager krøll, men vi står nå i den ulykksalige situasjon at vi må be om utsettelse i en sak vi ikke ønsket utsatt i utgangspunktet, sa advokat Steinar Wiik Sørvik.

Mye tyder likevel på at saken vil fortsette som planlagt, skal vi dømme etter kommentaren fra rettens administrator, sorenskriver Helge Bjørnestad:

— Dersom saken fortsetter, vil de tiltalte få muligheten til å stille spørsmål ved materialet, fastslo han.

Etter planen skal Erling Havnå etter planen være den første av de tiltalte som forklarer seg.