Oppfordringen blir satt fram i et notat der Navarsete uttrykker skuffelse over at Justisdepartementet og Politidirektoratet prioriterer trafikksikkerhetsarbeid for lavt.

«Trafikktryggleiksområdet, særlig i form av samarbeid mellom våre to departement, syner for oss å få stadig mindre ressurser i Justisdepartementet og Politidirektoratet», skriver Navarsete i notatet til sin statsrådskollega.