– Siktemålet med den nye etterforskningen er å få ytterligere avklart enkelte forhold som kan være av betydning for vurderingen av om det ble begått noe straffbart fra politiets side, heter det i en pressemelding fra riksadvokat Tor-Aksel Busch.

Til manges skuffelse konkluderte ikke Riksadvokat torsdag med å ta ut tiltale i Obiora-saken. Sterke røster krever både at politimennene som var involvert i pågripelsen av Eugene Obiora (48) blir stilt for retten og at politiet blir ilagt foretaksstraff.

– Bedre grunnlag for tiltale

Riksadvokaten har behov for flere opplysninger om Obiora-saken på en rekke punkter før det blir konkludert med tiltale eller henleggelse. Han ber blant annet om grundigere vitneavhør, grundigere avhør av de involverte polititjenestemennene og innhenting av opplysninger om hva politiet visste om farene knyttet til det omstridte halsgrepet som ble brukt på Obiora.

– Slik jeg leser dette, er det et initiativ som peker i retning av at man ønsker bedre grunnlag for å ta ut tiltale, sier advokat Abid Q. Raja til NTB. Han representerer Obioras etterlatte, som har klaget Spesialenhetens henleggelse inn for Riksadvokaten.

Tviler på Spesialenheten

48-åringen døde etter å ha blitt utsatt for et halsgrep og lagt i bakken da han kom i basketak med fire polititjenestemenn på Østbyen servicekontor i Trondheim 7. september i fjor. Halsgrepet førte til knusningsskader og da han senere ble lagt i gulvet på magen, ble luftinntaket så redusert at Obiora sluttet å puste.

Riksadvokaten ønsker nå å få belyst tydeligere hva som var bakgrunnen for pågripelsen og basketaket, om polititjenestemennene hadde alternative handlingsmåter og om de skjønte at Obiora hadde alvorlige pusteproblemer.

– I utgangspunktet føler jeg meg ikke trygg på den jobben Spesialenheten gjør, men jeg føler meg trygg på at Riksadvokaten forsikrer seg om at enheten gjør en grundigere jobb, sier Raja. Han mener kravet om ny og grundigere etterforskningen er en klar kritikk av Spesialenheten – til tross for at Riksadvokaten understreker at det ikke må tolkes slik.

Familien kritisk

– Det svært beklagelig at det er Spesialenheten som skal foreta den videre etterforskningen av saken. De har levert elendige resultater så langt og kommer sikkert til å gjøre det videre også, sier Per Hallvard Eliassen til NTB. Han var nær venn av avdøde Eugene Obiora og er talsmann for familien.

– At Spesialenheten kunne henlegge en slik sak er grotesk. Riksadvokaten må forstå at saken må opp for domstolen. Hvis ikke er det en total skandale, sier han.

Eliassen var torsdag ettermiddag i et møte med statssekretær Terje Moland Pedersen (Ap) i Justisdepartementet.

– Vi mener politimennene må bli tiltalt for forsettlig drap og framstilles under en vanlig straffesak i en domstol.