– Jeg synes ikke det er urimelig å se på de totale kostnadene statsrådene har til representasjon. Vi har som politikere vært altfor feige til å ta en debatt om egne vilkår. Grunnen er frykten for at Dagbladet eller VG skal kritisere oss, sier Karita Bekkemellem til Dagbladet.

Stabssjef Karl Eirik Schjøtt-Pedersen ved Statsministerens kontor (SMK) varslet i Dagbladet i helgen at han vil gjennomgå hvordan forholdene kan legges til rette for statsrådenes ektefeller.

Thorbjørn Jaglands kone Hanne Grotjord anslår utgiftene til representasjon som statsministerens ektefelle til mellom 50.000 og 100.000 kroner.

Nå mener altså likestillingsministeren at også statsrådenes utgifter til representasjon bør opp til vurdering.

– Vi er absolutt ikke nødt til å kjøpe det dyreste, men litt ordentlighet kreves. Vi blir saumfart så ofte at det er kostbart å representere ofte, både ved det du har på deg og en del andre ting, sier Bekkemellem.

Ordningen hvor man kunne søke SMK om 5.000 kroner som skulle dekke «statsrådsdressen» over en fireårsperiode ble fjernet i fjor.