Det gjelder David Toska, Kjell Alrich Schumann, Metkel Betew og Thomas Thendrup. For Ridvan Halimi vil det bli lagt ned påstand om forvaring i inntil 18 år, opplyste aktor Tor Christian Carlsen i sin prosedyre i Stavanger tingrett fredag.

En forvaringsdom kan forlenges, og personer som dømmes til forvaring, kan risikere å bli sittende fengslet på livstid. Forvaring er lovens strengeste straff, og brukes i de tilfeller der en tidsbegrenset straff ikke er tilstrekkelig for å verne samfunnet.

Aktoratet begrunner påstanden om den strenge straffen med at gjentagelsefaren er stor.

– Vår oppfatning er at det fremdeles vil være en fare for at de fem vil begå straffbare handlinger igjen, og at en tidsbegrenset straff ikke er tilstrekkelig, sa aktor Tor Christian Carlsen.

Her er påstandene

Aktoratet la fredag ned følgende påstander for de 13 tiltalte i NOKAS-saken:

 • David Aleksander Toska (30) – påstand om forvaring i 21 år, med en minstetid på ti år.
 • Kjell Alrich Schumann (39) – påstand om forvaring i 21 år, med en minstetid på ti år.
 • Metkel Negassie Betew (27) – påstand om forvaring i 21 år, med en minstetid på ti år.
 • Thomas Thendrup (35) – påstand om forvaring i 21 år, med en minstetid på ti år.
 • Ridvan Halimi (26) – påstand om forvaring i 18 år, med en minstetid på ti år.
 • Erling Havnå (47) – påstand om 21 års fengsel, også inkludert tiltalen for ranet av Postens brevsenter.
 • Ikmet Kodzadziku (25) – påstand om 18 års fengsel.
 • Lars-Erik Andersen (29) – påstand om 18 års fengsel.
 • Alf Henrik Christensen (43) – påstand om 18 års fengsel.
 • Dan Pettersen (30) – påstand om 18 års fengsel.
 • Johnny Thendrup (40) – påstand om 16 års fengsel.
 • "Skipperen" (57) – påstand om ti års fengsel.
 • "Sandnes-mannen" (26) – påstand om seks års fengsel.De 11 første er tiltalt for medvirkning til grovt ran med døden til følge. De to siste er kun tiltalt for medvirkning til grovt ran.

Kjempeerstatning

De 13 NOKAS-tiltalte må dessuten stilles kollektivt ansvarlig for erstatningskravet etter ranet på 51,4 millioner kroner, mener aktoratet.

Ransutbyttet var på 57,4 millioner kroner, men inndratte midler er trukket fra. Erstatningskravet er reist av forsikringsselskapet If.

I tillegg kommer oppreisningskrav fra de NOKAS-ansatte og oppreisningskrav fra Arne Sigve Klunglands etterlatte, samt et krav fra NOKAS om dekning av en egenandel på 50.000 kroner.

PÅSTAND OM FORVARING: David Aleksander Toska fotografert under åstedbefaringen i NOKAS-saken på Domkirkeplassen i Stavanger.
SCANPIX