— Vitende om at Notar sier at de har gode interne kontrollsystemer, en Veritas-godkjennelse og gode etiske retningslinjer, må en stille seg spørsmål om hvor gode disse faktisk er og hva som er gått galt, sier seksjonsleder Wilhelm Mohn Grøstad i Kredittilsynet.

— Har du noen teorier om hva det er?

— Ja, men det har jeg ikke tenkt å si noe om.

Krevde forklaring

Grøstad forteller at tilsynet vil ta opp rutinesvikten med Notar sentralt. Tilsynet er også i ferd med å forberede stedlige tilsyn og kontroller, både hos Notar og hos andre eiendomsmeglere.

Kontrollere vil også Det Norske Veritas (DNV), som har sertifisert kontrollsystemene til Notar. ISO-9001-sertifikatet betyr at eiendomsmegleren har rutiner for å kontrollere og følge opp eventuelle brudd på en standard.

Det er nettopp denne standarden Kredittilsynet mener er brutt. DNV har bedt om forklaring.

— Vi tok umiddelbart kontakt med Notar da vi ble kjent med dette og ba om en redegjørelse. Notar gjennomfører internrevisjoner, og vi har bedt om å få en kopi av disse, sier informasjonssjef Per Wiggo Richardsen i DNV.

Selskapet var sist på kontroll i Bergen i 2003. Richardsen vil ikke si hva som ble avdekket den gangen.

— Hva vi fant er underlagt konfidensialitet. Men generelt kan jeg si at det er normalt å påpeke mangler. Vårt inntrykk er at Notar har hatt gode rutiner og har vært flinke til å følge opp.

- Ryddet opp selv

Richardsen sier DNV vil gjennomgå papirene med en gang de kommer fra Notar og så fatte en beslutning på bakgrunn av det.

— Vi synes dette er en beklagelig situasjon, men ingen skal forhåndsdømmes, sier han.

Selskapet kan trekke tilbake sertifikatet fra Notar dersom de finner mangler.

Styreleder og hovedeier Erlend Innset i Notar Eiendom Bergen har tidligere sagt til BT at selskapet selv ryddet opp da de ble kjent med problemene.

Han sier også at ingen av dem som var involvert i lovbruddene, som var årsaken til at Kredittilsynet mandag stengte to Notar-kontor, lenger har et lønnet forhold til meglerkontoret.

Varsler rask lovbehandling

Finansminister Kristin Halvorsen vil sørge for at forslaget til ny eiendomsmeglingslov blir behandlet så raskt som mulig, skriver VG. Halvorsen sier til avisen at bedre kontroll med bransjen er nødvendig. Hun forteller videre at saken skal til høring i begynnelsen av februar.