Schiøtz, som er leder av Advokatforeningens rettssikkerhetsutvalg, reagerer på at materiale fortsatt blir holdt tilbake, 21 år etter at Arne Treholt ble dømt for spionasje til fordel for Sovjetunionen.

– Etter min mening er det intet legitimt hensyn som tilsier fortsatt hemmelighold av noe dokument i Treholt-saken, sier Schiøtz til NRK. Han mener offentliggjøring ville kunne tilbakevist det han mener er ubegrunnede spekulasjoner.

Justispolitiker Olav Gunnar Ballo i SV støtter Schiøtz syn og sier påtalemyndigheten har alt å tjene på åpenhet.