Helsedirektoratet gikk før jul ut med en massiv kampanje mot alkoholbruk i svangerskapet. Gravide ble fortalt at ett enkelt glass vin kunne skade fosteret, og blant annet føre til lærevansker og konsentrasjonsproblemer for barnet senere i livet.

Unødig angst

Nå slår gynekologer alarm. Norsk gynekologisk forening (NGF) har i et brev til Helsedirektoratet reist kritikk mot kampanjen, som foreningen mener bidrar til å skape unødig angst.

— Mange kvinner opplever budskapet i kampanjen som truende og skremmende, sier overlege dr. med Knut Hordnes ved Haukeland Universitetssykehus. Han er vitenskapelig sekretær i Norsk gynekologisk forening.

**Helsedirektoratet:

— Vellykket kampanje**

— Vi har flere eksempler på at kvinner kommer til fastlegen sin og ber om abort fordi de har tatt et glass vin eller en drink tidlig i svangerskapet. De henviser til kampanjen som forteller dem at dette kan føre til alvorlige skader for fosteret. Når de kommer til legen eller poliklinikken er de innstilt på at abort er det eneste rette, sier Hordnes.

Han kjenner ikke til at noen har foretatt abort på dette grunnlaget, men han vet at mange leger er blitt konfrontert med abortønsker under henvisning til kampanjen.

Ikke bare storfylla

— Og dette gjelder ikke bare dem som har vært ute på storfylla?

— Overhodet ikke. Det gjelder også dem som kanskje har tatt en drink eller et glass vin i perioden før de ble klar over at de var gravide. Nå er det heldigvis slik at i de aller fleste tilfeller blir kvinnen beroliget av legen og overbevist om at risikoen ikke er til stede, og at hun trygt kan fortsette svangerskapet, sier Hordnes.

Positive til advarsler

Han understreker at han ikke er uenig i hovedbudskapet i kampanjen fra Helsedirektoratet.

— I hovedsak er vi positive til kampanjen. Det er ingen uenighet om at alkohol er skadelig for fosteret. Det er de unyanserte virkemidlene vi reagerer på. Vi mener det bør skilles mellom begrenset alkoholforbruk i de første ukene av svangerskapet på den ene siden, og et vedvarende og stort alkoholbruk på den andre siden. Risikoen for påvisbare skader i den førstnevnte situasjonen er vanskelig å finne, og det er derfor problematisk at det oppstår angst som igjen kan føre til abort på et svært spinkelt grunnlag.

Ikke dokumentert

— Er det påvist fosterskader som følge av noen glass vin tidlig i graviditeten?

— Ikke som er dokumentert. Selvfølgelig kan man ikke utelukke at slike skader kan oppstå, men det finnes ingen kjente eksempler på det. Kampanjen er ikke nyansert nok til at dette fremkommer, og kan gi inntrykk av at alkoholinntak vil medføre skade. Dette er muligens riktig, men ikke godt nok dokumentert, og sannsynligvis er risikoen svært liten. Det er helt vesentlig at den informasjonen som utgis fra Helsedirektoratet er basert på best mulig dokumentasjon, sier Hordnes.

Gynekologforeningen mener at frykten for en svakt dokumentert risiko kan medføre at fosteret etter begjæring kan bli abortert.

— Vi kan foreløpig ikke avlese denne frykten i økende aborttall, men vi mener faren er til stede, sier Hordnes.

Vurderte abort etter utepils

Gynekologspesialist Kristina Johannessen var den som først slo alarm om virkningene av skremselskampanjen. Det var etter at hun hadde hatt to tilfeller av kvinner som vurderte abort fordi de hadde tatt noen utepils i tiden før de ble gravide.

— Jeg fikk snakket dem fra det. Det er all grunn til å være opptatt av kvinners drikkemønster, men det blir feil å fokusere så sterkt på små mengder når forskningen omkring skadevirkningene er så usikre, sier hun.

- Unyansert

Også Trude Thommesen, leder i Den norske Jordmorforening, avdeling Hordaland, reagerer.

— Jeg synes kampanjen er unyansert. Vi har ikke forskning som viser hvilken minimumsmengde alkohol som skal til for å forårsake skader på fosteret. Vi jordmødre synes det er viktig å ikke skape engstelse for eventuelt alkoholinntak før kvinnen vet at hun er gravid, sier Thommessen.

  • Vi møter som regel kvinnen første gang mellom uke 12 og 14 i svangerskapet. Da snakker vi om alkoholbruk og forteller at selv små mengder kan være skadelig. Da viser det seg også at de aller fleste har sluttet fullstendig med å drikke alkohol, sier hun.

Helsedirektoratets alkoholkampanje er basert på rapporten «Alkohol og graviditet. Hva er farlig for fosteret?». Ekspertgruppen som utarbeidet rapporten konkluderte med at det ikke finnes noen sikker nedre grense for alkoholinntak, og anbefaler totalavhold gjennom hele svangerskapet.

Er Helse- og sosialdirektoratets kampanje skremselspropaganda? Har du erfaringer eller synspunkter? Bruk kommentarfeltet under!

- UNØDIG ANGST: Overlege Knut Hordnes er bekymret for virkningene som alkokampanjen har hatt på gravide kvinner. - Den skaper unødig mye angst, mener han.
Ørjan Deisz