Når Anders Behring Breivik i morgen begynner på sin forklaring, ønsker han å lese opp et dokument han har skrevet selv.

Talen vil ta cirka 30 minutter, ifølge hans forsvarer, Geir Lippestad.

— Hans forklaring det viktigste bevismiddelet for at retten på selvstendig grunnlag kan avgjøre om han er tilregnelig og kan straffes, eller ikke, sier Lippestad.

Skal skje muntlig

Han holder nå på med sin replikk, etter at aktoratet har hatt sitt innledningsforedrag til nå i dag.

Ifølge straffeprosessloven, skal en hovedforhandling i tingretten bli ført muntlig, og opplesing skal ikke skje.

— Vi er klar over at , men vi mener det er viktig å la ham få si dette, sier Lippestad.

- Grunnleggende rett

Han sier forsvaret har stor forståelse for synspunktet til pårørende om at rettssaken ikke skal bli en talerstol.

— Men han har en grunnleggende rett til å forklare seg, sier Lippestad. Det viktig å høre om hans ideologi, hans planlegging, og ikke minst hvorfor han gjorde det han gjorde.

Kan be om utsettelse

Forsvareren pekte også på at han så sent som fredag, etter vanlig arbeidstid, mottok 2000 sider med bevismateriale i saken. Det dreier seg både om avhør, og analyser av Knights Templar og sosiale medier.

— Vi ber ikke om en utsettelse av saken, men vi ber om at det blir protokollert at vi mottok bevismateriale svært sent før rettssaken, sier Lippestad.

Han åpner samtidig for at han kan komme til å be om en utsettelse.

— Vi kommer tilbake til retten dersom det er naturlig å be om utsettelse, som en følge av hva vi har funnet i dokumentene, sa Lippestad