Stortingsrepresentanten foreslår i et såkalt dokument 8-forslag at midlene skal brukes til å finansiere prosjekter i regi av så vel offentlige som frivillige organisasjoner som vil ha slutt på utslippene av technetium-99 fra det britiske atomgjenvinningsanlegget.

I Stortingets spørretime onsdag roste Swensen regjeringen og miljøvernminister Børge Brende for innsatsen mot utslippene fra Sellafield. Brende fikk denne uken også stiftelsen Neptun Networks «Klar Tale»-pris for sitt engasjement mot utslippene av det kjernefysiske avfallet. Brende uttalte i Stortinget onsdag at regjeringen de neste ukene vil ta nye skritt i kampen mot den radioaktive forurensningen. Det er ventet at den britiske regjeringen i begynnelsen av juni avgjør om eieren av anlegget, British Nuclear Fuels Ltd, vil få fornyet sin utslippstillatelse.