Det er typisk norsk å ha et hjerte for andre. Her har Norge en flott mulighet til å markere medmenneskelighet ved overgangen til et nytt millennium. La oss droppe rakettene og heller bruke de mange millioner kroner det koster på å hjelpe andre, sier Kristian Wengen fra Regnbuen, Solbjørg Marjala og Jon Kåre Lotsberg fra Bergen Kristelige Studentforbund og støttegruppen for kirkeasylanten, Dagny Fosen fra Press, Redd Barna og Anders Wengen fra Redd Barna. De regner med at det er samlet 10.000 flyktninger her i landet som har søkt oppholdstillatelse og fått avslag en eller flere ganger. 60 av dem befinner seg i kirkeasyl. Mange befinner seg i skjul andre steder. Hvor mye vil det koste å gi disse 10.000 asylsøkerne opphold? Det vet vi ikke, men det koster sikkert ikke mye. Dagens oppbevaring og saksbehandling koster også. Mange av dem har traumer og vil trenge hjelp over lang tid. De fleste kan etter en tid gjøre nytte for seg som arbeidskraft. Flere av dem kommer fra hjemland som ikke vil ta imot dem. Det er uholdbart at de skal bli værende på asylmottak, mener de fem.