Israelske myndigheter gikk onsdag ut med advarsler og oppfordret alle israelere om umiddelbart å dra fra Sinaihalvøya i Egypt på grunn av stor fare for terrorangrep.

– Vi har fått alvorlige varsler de siste ukene om mulige terrorangrep mot israelske turister i Sinai, og vi ber dem om å dra hjem øyeblikkelig, sier Danny Arditi, leder for den israelske regjeringens antiterrorarbeid.

Norge avventer

Norske myndigheter velger foreløpig å avvente situasjonen.

– De som her reist ned har reist med kjennskap til at det er en viss risiko ved å være der. Hvorvidt de nå skal reise hjem, må de vurdere selv. Vi har ikke noe mer informasjon enn det de har der nå, sier ambassadør Lasse Seim ved ambassaden i Kairo til NTB.

UD oppdaterte sitt reiseråd til Egypt onsdag med at Sinai er spesielt utsatt for terrormål, men det står fast at «den enkelte borger (må) selv avgjøre hvilken betydning muligheten for å bli utsatt for terrorangrep har for planer om å reise til utlandet, og hvilke reisemål som velges.»

– Så vidt vi har registrert er det noe over 60 nordmenn som befinner seg i Sharm el-Sheik på Sinaihalvøya. De aller fleste norske turister ved Rødhavet befinner seg på denne tiden i Hurgghada, altså ikke på Sinai, sier Seim.

Kan sende folk

UDs folk holder seg foreløpig i Kairo, men det kan bli aktuelt å sende folk til Sinai for å bistå de nordmennene som er der.

– Vi følger situasjonen. Det er mulig vi sender folk til området torsdag. Vi prøver å få tak i informasjon, men det israelerne har er trolig etterretningsinformasjon det er vanskelig for oss å sjekke, sier Seim.

Ifølge nyhetsbyrået Ap skal politiet være på jakt etter fem menn, som de frykter vil plassere eksplosiver blant turister i byen Sharm el-Sheik. Disse opplysningene skal stamme fra en varetektsfengslet mann.

Feriemål

Sinaihalvøya er et svært populært feriemål for israelere. Området har vært rammet av en rekke angrep de siste årene, blant annet ble 20 mennesker drept og 90 såret da tre selvmordsbombere angrep Dahab ved Rødehavet i april.

Som følge av terrortruslene er sikkerheten ved veisperringer inn til badebyene på Sinai kraftig forsterket.

– Til slutt er det folk selv som må vurdere risikoen ved å reise dit. Det er en kontinuerlig risiko for terrorangrep, men i forhold til hvor mange turister som reiser dit, skjer det ikke ofte, sier Seim.