Advokat Tor Kjærvik, Kristin Kirkemo Haukelands forsvarer, sa tidlig i sin prosedyre fredag at han kommer til å be juryen frikjenne henne for tiltalen om overlagt drap.

Samtidig advarte han juryen i Orderud-saken mot å stole blindt på vitner som hadde forklart seg i retten.

Kritiserte mediene

Han ba også juryen være forsiktig med å stole på alle vitner som hadde vært i retten. Kjærvik, som de andre forsvarerne, ga også mediene et spark bak.

— Mange vitner har vært påvirket av mediene. Noen vitner vil oppnå fordeler, andre har et negativt forhold til Kristin. Jeg ber dere se med skepsis på en del av vitneforklaringene, sa Kjærvik.

- Ikke beviser mot Veronica

Veronica Orderuds forsvarer Frode Sulland ba tidligere på dagen juryen svare nei på spørsmålet om Veronica Orderud har medvirket til trippeldrap.

— Det er ikke ført udiskutable og konkrete bevis for at de skal ha deltatt i drapsplanlegging, og Veronica og Per Orderud må derfor frifinnes, sa Sulland.

Han mente juryen må svare nei på skyldspørsmålet.

— Jeg ber også om at det svares nei på alle spørsmål som gjelder Veronica, sa Sulland.

Tok avstand fra Pers forsvarer

Advokat Sulland tok klart avstand fra prosedyren til Per Orderuds forsvarer Harald Stabell. Stabell argumenterte for at dersom juryen mener Per Orderud har deltatt i drapsplanlegging og våpenbytte, har han ikke gjort dette med forsett.

— Jeg tar klart og uttrykkelig avstand fra Stabells fremstilling. Per Orderuds advokat forsøker å bygge opp om myten om Veronica nok en gang og antyde at hun står bak. Det finnes ingen holdepunkter for noe slikt, sa Sulland.

Veronica Orderuds forsvarer Frode Sulland ba juryen svare nei på spørsmålet om Veronica Orderud har medvirket til trippeldrap. (NTB)

TILTALT: Kristin Kirkemo Haukeland
FOTO: SCANPIX