I dag betaler oljeselskapene 78 prosent skatt på overskuddet, og fra Statoil, Hydro og de øvrige operatørene i Nordsjøen har det lenge kommet advarsler om at aktiviteten i Nordsjøen kommer til å stupe de nærmeste årene.

— Jeg er ikke noen ekspert på oljeindustrien og skatteregime i Nordsjøen. Her kjøper jeg den virkelighetsbeskrivelsen oljeselskapene har gitt. Men jeg vet litt om hvordan næringslivet tenker dersom fortjenesten forsvinner. Dette er dessverre en høyst reell trussel, sier ordfører Herman Friele.

Sammen med ordførerne i Egersund, Sandnes, Stavanger, Haugesund og Kristiansund, samt fylkesordføreren i Rogaland har han sendt brev til Høyre-leder Jan Petersen, finansminister Per-Kristian Foss og kommunal- og regionalminister Erna Solberg med bønn om et nytt skatteregime.

— Jeg er bekymret for ringvirkningene. Bergen er hovedstad for det verdiskapende Vestlandet. Gjør vi ikke noe for å begrense reduksjonen i investeringene i Nordsjøen, vil ringvirkningene av dette blir katastrofale, sier Friele.

— Med redusert skatt kan oljeselskapene finne det lønnsomt å investere mer i Nordsjøen. Men det er viktig at disse skattereglene skal gjelde for ny petroleumsvirksomhet. Det må derfor etableres et skille mellom denne og eksisterende virksomhet.

For Hordaland vil en kraftig reduksjon i leteaktiviteten i Nordsjøen få dramatiske følger. Over 16.000 personer er sysselsatte innen olje og gass. Statoil er fylkets største private arbeidsgiver, Norsk Hydro den tredje største.