Ordningen med gavestøtte har bidratt til at ulike forskermiljøer i Bergen i år er tildelt 22 millioner kroner fra de tre store forskningsstiftelsene i Bergen. I fjor delte staten ut 45 millioner kroner i gaveforsterkning.

— Verdifull ordning

— For forskningsmiljøer i Bergen har ordningen vært nyttig og verdifull. Givere og mottakere har gått sammen om langsiktige og viktig prosjekter, bl.a. innen medisinsk forskning. En avvikling kan få alvorlige konsekvenser, sier leder for Arbeiderpartiet i Bergen, Marte Mjøs Persen.

Et enstemmig representantskap i Arbeiderpartiet i Bergen vedtok nylig å be Stortinget om å omgjøre forslaget fra regjeringen.

— Forslaget om en avvikling kommer uten forutgående kontakt eller dialog med givere eller mottakere om hvordan ordningen har fungert og hvilke resultater som faktisk er oppnådd. Det er ikke heller ikke tatt hensyn til hvordan en avvikling vil påvirke igangværende og planlagt forskning, sier Persen.

Høyres forskningspolitiske talsmann sa til BT i går at han mener forslaget er svært uheldig. Ordningen med at staten legger til 25 prosent av gavebeløpet når private donerer penger til forskning, bidrar til at de private tilskuddene øker.

— I Norge ligger vi langt bak land det er naturlig å sammenligne seg med når det gjelder private bidrag til forskning. Da er det uheldig at regjeringen fjerner ordningen, sier han.

Savner evaluering

Den oppfatningen gjenspeiles i uttalelsen fra Arbeiderpartiet i Bergen.

"Arbeiderpartiet i Bergen mener at spleiselaget mellom private givere og offentlige mottakere styrker norsk forskning og at forslaget om avvikling er forhastet og fremmet på et sviktende grunnlag."

— Dersom Stortinget likevel skulle konkludere med at ordningen må avvikles, må det etableres en overgangsordning som sikrer at forskning kan gjennomføres i henhold til opprinnelige planer, sier lokallagsleder Persen.

Stortingsreprsentant Tor Bremer fra Sogn og Fjordane, som representerer Arbeiderpartiet i kirke- utdannings- og forskningskomiteen, ville i BT i dag ikke si noe om hva regjeringsfraksjonen i komiteen vil falle ned på. Men han deler kritikken av at dette forslaget ikke baserer seg på en evaluering av ordningen.

— Det er noe vi er opptatt av, og som også Forskningsrådet har påpekt i sitt innspill til statsbudsjettet, sier han.