— De fleste av disse vet ikke at de står der en gang, sier Guro Slettemark, juridisk seniorrådgiver i Datatilsynet.

Samtidig er det ifølge Datatilsynet uklart hvilke rettigheter folk har til innsyn i Det sentrale straffe- og personopplysningsregisteret (SSP).

— Derfor oppfordrer vi folk til å teste ut disse rettighetene, sier Slettemark, som påpeker at Datatilsynet har ventet i årevis på nye lovbestemmelser.

Også advokat John Christian Elden er kritisk til Kripos sine sletterutiner og myndighetenes oppfølging.

— Dette er et stort personvernproblem. Politiregistret er et av de mest belastende registrene å være oppført i, og da burde det være en selvfølge at Kripos følger loven når det gjelder informasjon som skal slettes, sier han.

Justisdepartementet ønsker ikke å kommentere uenigheten mellom datatilsynet og Kripos.

— Men helt generelt kan det sies at det ikke finnes noen lovbestemte slettefrister for SSP, men at sletting eller fjerning fra registeret dels er regulert i strafferegistreringsforskriften eller i form av retningslinjer, skriver Seniorrådgiver i Justisdepartementet Sylvia Peters i en e-post til BT.