IRINA LEE

Oslo

Vinmonopolets tipstelefon er åpen for polansatte, som selv ønsker å melde fra om at de har brutt etiske regler, eller som ønsker å tipse om kolleger. Tipsere vil forbli anonyme, dersom de ønsker det.

— Noen vil nok mene er at dette er å oppfordre til angiveri. Jeg håper likevel at folk vil skjønne at dette er et positivt tiltak. Det er mange i organisasjonen som føler seg berørt av denne saken, og flere ønsker å ha noen å snakke med, sier administrerende direktør i Vinmonopolet, Knut Grøholt, til Bergens Tidende.

For å avdekke omfanget av "smøregaver" mellom polansatte og leverandørene, har Vinmonopolet også hyret inn tidligere politietterforsker og assisterende Økokrim-sjef Einar Grimstad. Han jobber i dag som advokat og rådgiver, og har fått vide fullmakter til å granske organisasjonen.

— Foreløpig er det for tidlig å si hvor lang tid dette arbeidet til ta, sier Grimstad, som blant annet vil avhøre samtlige mistenkte i løpet av sin granskning.

Verken Grimstad eller Grøholt kan utelukke at granskningen vil avsløre forhold som kan være strafferettslig ulovlig, i tillegg til eventuelle brudd på polets egne etiske regelverk.

De 13 ansatte, som til nå er suspendert fra sine stillinger, er alle hjemmehørende på Østlandet. Ifølge Grøholt har ingen av disse innehatt høyere stillinger enn butikksjef, og flere av dem nærmer seg nå pensjonsalder. I tillegg skal også en tidligere ansatt, som nå er pensjonert, være involvert.

Undersøkelser hittil har kun avslørt uønsket påvirkning fra vinleverandøren Ekjord. Vinmonopolet har suspendert samarbeidet med Ekjord inntil videre, men utelukker ikke at den videre granskningen kan avsløre regelbrudd hos flere leverandører.

Knut Grøholt, som har vært administrerende direktør i Vinmonopolet siden 1996, begynte nesten å gråte under gårsdagens pressekonferanse, da han fortalte hvordan han har opplevd de siste dagene.

— Dette er en belastende situasjon for alle som jobber i Vinmonopolet.

— Sover du godt om natten?

— Nei, jeg gjør ikke det. Kroppen produserer mye adrenalin, og hodet er fullt av tanker, så det er ikke så lett å få sove, fortalte Grøholt til BT i ettermiddag.