OLAV GARVIK

Frp-lederen mener at EU-saken er av en slik karakter at den er helt uegnet for partibehandling, og han begrunner det slik i samtale med Bergens Tidende:

— Det gir liten veiledning for vanlige medlemmer hvis denne saken kommer opp på et partilandsmøte og et flertall på 180 sier ja og 130 sier nei til norsk EU-medlemskap. I en slik situasjon er det helt uinteressant hva et parti mener, sier Hagen.

— Det er heller ikke Stortinget som skal avgjøre dette, men det direkte demokrati gjennom folkeavstemning. Derfor ser jeg overhodet ingen grunn til at partiene skal innta noe standpunkt.

Hører på enkeltpersoner

— Hvem skal da være veivisere for folk flest hvis partiene på denne måten skulle melde seg ut?

— Folk lytter ikke til organisasjonene, men til menneskene. Det er enkeltindividene folk har tillit til. De hører på bedriftsledere, tillitsvalgte i fagbevegelsen eller på politikere de har tiltro til. Dette har vi erfaring fra i tidligere oppgjør om EU-saken. Se bare på Arbeiderpartiet! Noen lytter til Thorbjørn Jagland, mens andre hører mer på Trond Giske. Slik er det også i mitt parti, fortsetter Hagen.

— Er ditt eget standpunkt hemmelig?

— Jeg var nølende ja-mann i 1994. Det går heller ikke an å være skråsikker i dag. Jeg akter heller ikke å bruke mine hjerneceller så mye på EU-spørsmålet før etter 2006, for jeg har mer enn nok å gjøre med andre viktige saker. Og ser vi på stortingsvalget neste år, så er EU en av de saker man i hvert fall ikke bør bruke tid og krefter på, mener han.

Trussel fra EU?

Men i et intervju med den britiske avisen The Daily Telegraph for en drøy uke siden resonnerte Carl I. Hagen om hvordan han på en smart og effektiv måte kan stikke kjepper i hjulene for ja-siden:

«Jeg ville bare reise spørsmålet om hvilke garantier EU kunne gi oss for at de i løpet av 15 års tid ikke ville kreve at skatteinntektene fra olje og gass skulle gå til dem. Det ville endre opinionen i Norge over natten», hevdet Hagen.

Frp-lederen har overfor norsk presse etterpå nektet å utdype disse synspunktene.

Latterliggjør Frp

Partiets strategiutvalg, som er ledet av Siv Jensen, går inn for at Frp skal stå «på nøytral grunn» i EU-spørsmålet og at partiets representanter bør «søke å tilta seg en rolle som dommere overfor både ja- og nei-siden».

Denne holdningen møtte både hånflir og harselas blant politiske motstandere onsdag. Tidligere utenriksminister Thorbjørn Jagland mente at et parti som ikke selv er i stand til å ta standpunkt til EU slett ikke er egnet til å være noen «dommer».

Carl I. Hagen nekter for at han tar seg nær av slike reaksjoner, og han svarer slik:

— En slik latterliggjøring tar jeg som et bevis på at vi har truffet spikeren. Jeg har i min karriere mange eksempler på at det går maksimum ti år før «alle» ser at vi har rett. Først latterliggjør man, så kommer motargumentene - og til sist slutter andre opp om vår holdning, sier han.