Onsdag utstedte domstolen arrestordre på Sudans president for overgrep mot befolkningen i Darfur.

– Norge støtter arbeidet ved straffedomstolen og var ett av de land som sto bak etableringen av en slik uavhengig internasjonal domstol. Det er viktig at en ikke aksepterer straffefrihet for overgrep mot befolkningen i krigsområder, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Arrestordren på president Omer Hassan Ahmed al Bashir er basert på anklager om forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser. Domstolen anser imidlertid anklagen om folkemord som ikke tilstrekkelig dokumentert.

– Det er første gang domstolen har utstedt arrestordre mot et sittende statsoverhode, sier Støre.

Kimmo Mäntylä / Scanpix