– Debatten om denne saken har gått helt av skaftet, sier likestillings— og diskrimineringsombud Beate Gangås, som håndhever loven, til Aftenposten.

Hun mener at Storbergets beslutning preges av at det er valg til høsten.

– Men vi skal ivareta interessene til enkeltpersoner og grupper – også til dem som ikke er avhengig av velgerne, sier hun.

Gangås vil om kort tid skrive brev til Storberget og be om en nærmere begrunnelse for hijabforbudet. Ombudet har i flere tidligere saker konkludert med at forbud mot hijab eller turban på arbeidsplassen er lovstridig.

– I utgangspunkt skal det mye til å nekte politiet å bruke hijab, fordi det i prinsippet vil innebære et yrkesforbud, sier hun.

Likestillingsombudet understreker at det kan finnes saklige grunner for å nekte bruk av religiøst hodeplagg, og hun ønsker derfor å vurdere om Storberget har slike grunner.

Justisministeren vil få tre ukers frist til å svare. Dersom ombudet konkluderer med at loven er brutt, kan Storberget anke avgjørelsen inn for likestillings- og diskrimineringsnemnda.

Gangås mener det vil være bemerkelsesverdig hvis departementet ikke retter seg etter en avgjørelse i nemnda, men et vedtak er ikke bindende for departementene.

Bendiksby, Terje