Miljøvernminister Helen Bjørnøy avgjør om kort tid om Statoils såkalte kraftvarmeverk på Mongstad skal pålegges CO2-håndtering. Statoil hevder et slikt krav vil føre til at prosjektet vil bli skrinlagt.

Leder i Arbeiderpartiet i Bergen, Jarl Høva, sier i en pressemelding at bygging av et kraftvarmeverk på Mongstad vil bidra til mer energi inn i det norske markedet, noe som vil dempe strømpris-sjokket for husholdningene.

– Kravet om mer strøm til oljeindustrien på Mongstad og Kollsnes samt krav om elektrifisering av plattformene utenfor kysten vår, vil øke knappheten på strøm betydelig i Bergens-regionen og store deler av Hordaland, sier Høva.

– Kraftvarmeverket på Mongstad ligger ideelt til for å fange og deponere CO2 i olje— og gassfelt til havs. CO2-rensing er et naturlig krav, så snart det er teknologisk og økonomisk mulig, sier han i pressemeldingen.

Ap i Bergen understreker også behovet for å bygge et 12 tommers gassrør fra Kollsnes til Mongstad for å sikre industriutvikling i Nordhordlands-regionen.