Under en felles pressekonferanse på Gardermoen onsdag ettermiddag sa administrerende direktør Petter Jansen i SAS Braathens at departementet hadde lagt et betydelig press på selskapet.

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) opplyste at presset besto i oppfordringer til SAS om å leie inn fly med fulle besetninger for å få trafikken unna.

Så langt har det bare lykkes å få tak i ett fly, mens et annet er på vei.

Navarsete sier det ikke kommer på tale at staten skal bruke sine eierinteresser i SAS til å presse selskapet. Det er hensynet til passasjerene som er avgjørende.

Hun bekreftet at det var løpende kontakt mellom henne og samferdselsministerne i Danmark og Sverige.

SAS-sjefen sa at det onsdag hadde vært rundt 100 kansellerte flyavganger. Han regnet med fortsatte kanselleringer de nærmeste dagene, men sa signalene fra de danske pilotene lovet godt. For torsdag regnet Jansen med om lag 50 innstilte flyavganger.

De danske SAS-flygerne har besluttet å gå tilbake til arbeidet etter at ledelsen i selskapet bestemte seg for å innkalle flygerne enkeltvis til konferanser.