I fjor var det homofile samboerparet Gunnar O. Nordby og Martin K. Johansen på boligjakt i Bergen. I Sydneskleiven fant de drømmeleiligheten, men utleier sa blankt nei til de nye leietakerne da han fikk vite at de to mennene var kjærester. Paret anmeldte utleieren for diskriminering, men politiet henla saken fordi det ikke finnes noen lovformulering som forbyr slik diskriminering.

Nå har Human-Etisk Forbund klaget saken inn for Riksadvokaten, med krav om ny vurdering av politiets avgjørelse.

Utvide rasismeparagrafen

— Denne formen for diskriminering er forkastelig og et klart brudd på menneskerettighetene. Hvis ikke det finnes noen lovparagraf som dekker slikt, så bør Stortinget snarest sørge for å utvide rasismeparagrafen til også å inkludere seksuell legning, sier generalsekretær Lars Gule i Human-Etisk Forbund til Bergens Tidende.

— Er ikke en huseier i sin fulle rett til å avgjøre hvem han vil ha boende hos seg? - Det eneste relevante å vurdere er leietakerens betalingsevne og -vilje. Seksuell legning er helt usaklig. Men selvfølgelig, dette hadde ikke vært en sak om ikke huseieren hadde sagt til både kjæresteparet og media at han nektet på grunn av legningen deres, sier Gule. Han mener det er helt legitimt av Human-Etisk Forbund å engasjere seg i saken.

— Dette handler om samfunnsmoral og etikk, noe som vi føler er vårt område. Dermed ser vi oss indirekte som part i saken, forteller Gule.

Venter på anke

Vanlig prosedyre hos Riksadvokaten er å sende klager på politiavgjørelser tilbake til Statsadvokatene i Hordaland for en nærmere utredning om lovanvendelsen. - Det er Statsadvokatene som er rette klageorgan i denne omgang. Riksadvokaten kommer ikke til å foreta seg noe før klagerne eventuelt påkjærer Statsadvokatens avgjørelse, sier assisterende riksadvokat Hans-Petter Jahre til Bergens Tidende. Gunnar O. Nordby er svært glad for at Human-Etisk Forbund tar tak i saken.

— For oss er det viktigste å få klarlagt hva som er gjeldende rett på dette området. Derfor vil jeg også selv sende inn en anke på politiets henleggelse, selv om ankefristen formelt er gått ut, sier Nordby til Bergens Tidende.