Spørsmålet drøftes nå av Utenriksdepartementet og Finansdepartementet. En avgjørelse er ventet i løpet av et par måneder.

– Jeg vil ikke forskuttere debatten. Men dette er et helt avgjørende spørsmål om Norges bilde i resten av verden. Det har å gjøre med om resten av verden skal oppfatte oss som et sjenerøst land, som er interessert i å hjelpe land som har ulemper av det vi har hatt fordeler av, sier utviklingsminister Erik Solheim til Aftenposten.

Statsråden sier at hvis vi i Norge fremstår som rike, men lite hjelpsomme, som en slags gjerrig Onkel Skrue, vil ingen andre land høre på oss og våre løsninger i andre internasjonale spørsmål.

– Det historisk nye er at det for første gang har kommet en direkte henvendelse til Norge fra Det internasjonale pengefondet basert på at Norge bør bidra ekstra mye til et stabiliseringsfond fordi vi har tjent så mye, sier Solheim.