I forkant av den offisielle åpningen av årets sesjon i Nordisk Råd tirsdag, møttes de nordiske og baltiske statsministrene til et felles ministermøte mandag ettermiddag i Oslo Rådhus.

Klimaforandringene er hovedpunktet under årets sesjon, som avholdes i Oslo, og statsminister Jens Stoltenberg benyttet anledning til å be om Mongstad-hjelp fra sine kollegaer innad i EU.

Det ble mandag kjent at satsingen på den nye miljøteknologien CO2-fanging og – lagring på Mongstad-anlegget står i fare, på grunn av EUs regler for statsstøtte. EU har stilt seg kritisk til den norske modellen med inntil 100 prosent statlig finansiering av prosjektet. Det kan bety at anlegget på Mongstad blir vesentlig forsinket.

Positive naboer

– Jeg ba om hjelp til å unngå at EUs statsstøtteregler blir til hinder for utvikling av denne viktige miljøteknologien. Jeg ba om at vi må finne muligheter for myndighetene til å gi hjelp til et prosjekter som dette, fortalte Stoltenberg under pressekonferansen etter møtet.

Finlands statsminister Matti Vanhanen og Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt var ikke avvisende til å tale Norges sak i denne sammenhengen.

– Jeg forstår godt Stoltenbergs bekymringer. Finland har foreløpig ikke tatt en offisiell posisjon i dette spørsmålet, men jeg mener at det må være rom for dette også i en EU-kontekst, uttaler Matti Vanhanen.

– Jeg er ikke kjent med akkurat dette norske prosjektet, men CO2-fanging og – lagring er en fantastisk ting som vi må få til, sa Fredrik Reinfeldt.

Dansk fravær

Saken ligger nå til behandling i Efta-landenes overvåkingsorgan ESA. EUs regelverk forbyr i utgangspunktet statlig støtte til CO2-prosjekter, men det finnes noen unntaksordninger. Islands statsminister Geir H. Haarde oppfordret ESA til å komme Norge til unnsetning.

– Norge kommer her med et vitenskapelig bidrag til løsning på et verdensproblem, påpekte Haarde.

I tillegg til klima, sto også aktuelle internasjonale konflikter, samt forholdet til Russland og de andre tidligere sovjetrepublikkene langs EUs østgrense på agendaen under det nordisk-baltiske møtet.

Møtet har vært en tradisjon siden de baltiske landene ble selvstendige i 1991. Den eneste statslederen som glimret med sitt fravær var Danmarks statsminister Anders Fogh Rasmussen, som prioriterer valgkamp hjemme framfor nordisk-baltisk mingling i Oslo.

– Dette er viktig, men valgkamp er viktigere, sa Jens Stoltenberg til forsvar for sin danske kollega.

BER OM HJELP: Jens Stoltenberg. Her fra dagens pressekonferanse under pressekonferansen Nordisk Råds 59. sesjon i Oslo denne uken.
Sigurdsøn, Bjørn